Richard Steffengymnasiets logo
Richard Steffengymnasiet. Foto Mikael Marmont

Frånvarorutiner Vårdnadshavare skall anmäla sjukfrånvaro för omyndig elev till skolans expedition. Myndig elev anmäler själv sjukfrånvaro till skolans expedition.
Läs mer